کفشور استخر

کفشور استخر یکی از تجهیزات به کار رفته در این سیستم های آبی می باشد که به وسیله آن آب داخل جکوزی و استخر جذب شده و به سمت فیلتر تصفیه و پمپ منتقل می شود.

هیچ محصولی یافت نشد.

کفشور استخر یک صفحه مشبک است که روی لوله های خروجی موجود در کف  استخر قرار می گیرد. این وسیله باید طوری نصب شود که به وجه از جای خود درنیاید و جابجا نشود. کفشورها به شکل گرد محدب یا مقطع مربع تولید می شوند تا از گردابی شدن جریان آب که هنگام مکش به وجو می آید، جلوگیری کند.

نکته دیگری که درباره این وسیله لازم است بدانید، در نظر گرفتن ابعاد مناسب است. کفشور استخر باید به اندازه ای باشد که در صورت برخود با بدن شناگران، سطح آن مسدود نشود؛ به همین دلیل است که ابعاد کفشورها را به طور معمول 2 یا 3 برابر سطح مقطع لوله خروجی از کف در نظر می گیرند.